728 x 90

کرونا و ترس و وحشت رژیم از انقلاب اجتماعی

قیام در ایران
قیام در ایران

کارشناسان حکومتی از وقوع یک انقلاب عمیق اجتماعی علیه کرونای ولایت فقیه هراسانند.

روزنامهٔ حکومتی اقتصاد سرآمد روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت نوشت: «کرونا بیش از آن‌که یک بیماری باشد، یک شوک اجتماعی - سیاسی بود. شوکی که به گواه تاریخ تغییراتی هم‌چون وقوع انقلاب مشروطه را ممکن کرده است».

روزنامه ستاره صبح نیز روز یکشنبه از فرجام نارضایتی‌ها خبر داد و از قول یک کارشناس حکومتی هشدار داد و نوشت: «فشارهای اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی‌های اجتماعی شود. بنابراین تبعات جنگ اقتصادی زیانبارتر از جنگ نظامی خواهد بود».

روزنامهٔ حکومتی آفتاب یزد نیز روز یکشنبه نوشت: «حیات و ممات ۴۳میلیون نفر از جمعیت کشور شامل کارگران شاغل و بازنشسته و خانواده‌های آنها از مرزهای «قابل تحمل عبور» کرده است».