728 x 90

کرونا و اهمیت شفافیت داده‌ها از سوی کشورها

مایکل رایان
مایکل رایان

مدیر برنامه‌های اضطراری سازمان جهانی بهداشت روز پنجشنبه ۱۴ فروردین ۹۹ درباره اهمیت شفافیت ارائه آمار و داده‌های رسمی از سوی کشورهای مختلف گفت که این سازمان باید در عین توازن و هم‌چنین با نگاهی پرسشگر این اطلاعات را زیر نظر قرار دهد.

مایکل رایان در کنفرانس‌های خبری همراه دکتر تدروس، مدیرکل این سازمان حضور دارد، به پرسش‌ها در مورد شفافیت و قابل اعتماد بودن اطلاعات پاسخ می‌داد.

این پرسش‌ها البته در مورد کشورهای مختلفی مطرح است؛ برای نمونه آمار و داده‌ها از سوی چین، کشوری که مرکز اولیه شیوع گسترده ویروس کرونای جدید بود و در کنفرانس خبری نیز مطرح شد. یا تردیدهای مختلفی که حتی از سوی برخی مدیران سازمان جهانی بهداشت در مورد داده‌های رسمی از سوی ایران مطرح شده‌ است.

 

گفتنی است که ریک برنان، مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت در غرب آسیا، اشاره کرده که ۲۶اسفند ماه گفته بود داده‌ها و اطلاعات رسمی در ایران، هم‌چنان نقطه ضعف اصلی در مسیر شیوع ویروس کرونای جدید موجود در این کشور است.

مایکل رایان که از مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت است درباره انبوهی از اطلاعات و داده‌ها که از سوی کشورهای مختلف، از جمله از سوی همکاران آسیایی خود دریافت می‌کند، می‌گوید «ما باید بسیار محتاط باشیم».

وی می‌افزاید، نهاد بین‌المللی مانند سازمان جهانی بهداشت در عین‌حال نباید اقدامی انجام دهد که به‌نظر برسد در مورد بخشی از جهان «و این‌که آیا شفاف هستند یا همکاری می‌کنند» نگاهی تبعیض‌آمیز دارد.

شفافیت در ارائه اطلاعات و داده‌ها، به نهادهای بین‌المللی کمک می‌کند تا به نمایی کلی از همه‌گیری کووید-۱۹ و راههای فراگیر و قابل عمل در سطح بین‌المللی دست یابند. به‌ویژه در شرایط فعلی که مقام‌های ارشد سازمان جهانی بهداشت، از جمله مدیرکل این سازمان بر آن تأکید دارند: «این نخستین همه‌گیری جهانی ویروس کرونا در تاریخ است».