728 x 90

کرونای ولایت و پیک ششم

این روزها درهای استادیومها، موزه‌ها، رستورانها، ‌تفریحگاهها و بسیاری از اماکن عمومی در کشورهای اروپایی و آمریکا رو به مردم باز شده‌اند. این در حالیست که ایران آخوند و کرونا‌زده نه تنها هم‌چنان سیاهپوش قربانیان کروناست بلکه زمزمه‌های آغاز پیک ششم از زبان کارگزاران رژیم به گوش می‌رسد.

در ایران تحت حاکمیت کرونای ولایت نه از قرنطینه خبری هست و نه از واکسن. به جایش همین وضعیت بحرانی، محملی می‌شود برای غارتگری مافیای دارو و واکسن تا با ارائه واکسن مشکوک و تأییدناشده‌ای به‌نام کوو برکت مردم را غارت کنند.

هم‌چنین خامنه‌ای هم از این وضعیت با‌عنوان «نعمت» و «فرصت» نام می‌برد و آنرا سپری برای مقابله با قیام می‌کند. برای همین هم کماکان ایران سرزمین تاخت و تاز کروناست و قیمت آن را هم مردم با جانشان می‌دهند. اینجاست که در آغاز پیک شوم بعدی کرونا در ایران، باز هم بیشتر روشن می‌شود چگونه کرونای ولایت و کرونای کووید۱۹ همدست و هم جبهه هم هستند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4268f64d-cf3b-4774-9b55-09982ae577ed"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات