728 x 90

کرمانشاه - دانش‌آموزان دلیر در سالگرد شهادت فرزاد کمانگر شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند

مسدود کردن خیابان با اتش در کرمانشاه
مسدود کردن خیابان با اتش در کرمانشاه

حرکتهای اعتراضی در سراسر میهن اسیر همچنان ادامه دارد. در این صفحه گزارش کوتاهی از این اعتراضها درج شده است:

 

کرمانشاه - دانش‌آموزان دلیر در سالگرد شهادت فرزاد کمانگر خیابانها را با آتش مسدود کرده و شعار مرگ بر خامنه‌ای سر دادند -۱۹ اردیبهشت 

تهران - فریادهای شبانه مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی - ۱۸اردیبهشت

بندر موسوم به خمینی - تجمع اعتراضی کارگران شهرداری - ۱۹اردیبهشت

تهران - تجمع اعتراضی کارگران بهشت زهرا بدلیل پرداخت نشدن مطالبات آنها - ۱۹ اردیبهشت

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f38a2e5f-5035-4c30-a719-8ee63e6a4dfc"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات