728 x 90

کاهش یکصد هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی رژیم

کاهش درآمدهای نفتی رژیم ایران
کاهش درآمدهای نفتی رژیم ایران

روزنامهٔ حکومتی شرق روز پنجشنبه اول خردادماه نوشت: کاهش درآمدهای نفتی و کرونا تا بدین‌جا یکصد هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را کم کرده است. از قبل از این ماجراها هم که ۱۵۰هزار میلیارد کسری بودجه داشتیم. به این ترتیب حتی اگر هیچ اتفاق دیگری هم رخ ندهد، دولت تا اینجا با کسر بودجه ۲۵۰هزار میلیارد تومانی مواجه است.

این منبع حکومتی افزود: تا به همین‌جا دولت بیش از نیمی از آن ۴۸۰هزار میلیارد تومان را برای اداره کشور در سال جاری ندارد.