728 x 90

کانون‌های شورشی روز ۳۰دی روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه منفور را گرامی داشتند

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

کانون‌های شورشی روز ۳۰دی روز آزادی آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه منفور را گرامی داشتند.

رشت - تهران

تهران - کرج - مشهد - کرمان - رفسنجان

بابل - گرگان - لاهیجان - سمنان - بهبهان - شهرکرد - جهرم - زاهدان - اصفهان - مشهد - دورود

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c797a5c2-568c-4e69-a968-0f13e59409cb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات