728 x 90

کانون‌های شورشی خیابان‌ها و دیوارهای شهرها را به تصاویر مسعود و مریم رجوی مزین کردند

فعالیت کانونهای شورشی در تهران - اتوبان نیایش - ۲۴آذر۹۸
فعالیت کانونهای شورشی در تهران - اتوبان نیایش - ۲۴آذر۹۸

کانون‌های شورشی در ادامه قیام آبانماه که بیش از ۱۹۰شهر شورشی را در برگرفت. به فعالیت‌های خود برای زنده نگه‌داشتن قیام ادامه دادند و خیابان‌ها و دیوارهای شهرها را به تصاویر و قطعاتی از پیامهای مسعود و مریم رجوی مزین کردند.

 

تهران-بزرگراه سعیدی-کانون شورشی۴۸۰ - ۲۴آذر ۹۸

نصب دو بنر مریم رجوی و مسعود رجوی از روی پل بزرگ بزرگراه

نصب بنر با شعار: مسعود رجوی: به جوانان شورشگر کمک کنید و پناه بدهید. آذر۹۸

نصب بنر با شعار: این قیامی است متعلق به تمام مردم اسیر و آزادیخواه ایران – مریم رجوی آذر۹۸

 

تهران-اتوبان نیایش-کانون شورشی۷۱۳ - ۲۴آذر ۹۸

نصب سه بنر مسعود و مریم رجوی از دیواره پل بزرگراه

نصب بنر با شعار: این قیامی است متعلق به تمام مردم اسیر و آزادیخواه ایران –مریم رجوی آذر۹۸

نصب بنر مسعود رجوی: آخوندها و پاسدارا نشان از این قیام با هر افت و خیزی که داشته باشد جان به در نخواهند برد. آذر۹۸

نصب بنر مسعود رجوی با شعار: لرزه‌های سرنگونی سرتاپای استبداد دینی را در می‌نوردد - آذر۹۸

 

تهران –خیابان مدنی-کانون شورشی۴۲۷ - ۲۴آذر ۹۸

بنر رهبر مقاومت با شعار: مسعود رجوی: استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد این قیامی است تا پیروزی - آذر۹۸

 

تهران-خیابان نبرد جنوبی-کانون شورشی ۷۱۵ - ۲۴آذر ۹۸

نصب بنر با شعار: مریم رجوی: ولایت فقیه به پایان کار خود رسیده است. آذر۹۸

 

تهران-خیابان سبلان-کانون شورشی ۴۲۷ - ۲۴آذر ۹۸

بنر مریم مریم رجوی با شعار: مردم و مقاومت ایران عهد کرده‌اند که این رژیم را سرنگون کنند -آذر۹۸

 

تهران- خیابان پرستار-کانون شورشی ۵۱۸ - ۲۴آذر ۹۸

نصب بنر با شعار: مریم رجوی:کانون‌های شورشی شعله‌های قیام را در سراسر ایران فروزان نگه‌داشتند - آذر ۹۸

 

آبادان – کانون شورشی۴۵۵ - ۲۴آذر ۹۸

نصب تصاویر مسعود و مریم رجوی

نصب عکس مسعود رجوی با شعار: سرنگونی دشمن ضدبشر محتوم است آذر ۹۸

نصب عکس مریم رجوی با شعار: می‌توان و باید رژیم ولایت فقیه را سرنگون کرد آذر ۹۸

 

کرج -کانون شورشی ۴۳۳ - ۲۴آذر ۹۸

نصب ۴بنر در یکی از خیابانهای کرج

مریم رجوی:کانون‌های شورشی شعله‌های قیام را در سراسر ایران فروزان نگه‌داشتند

مسعود رجوی: زمان تکثیر و گسترش کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی است

مریم رجوی: اعتراض و اعتصاب در هر زمان وهر مکان لازمه استمرار و گسترش قیام است

مسعود رجوی: استراتژی ارتش آزادی اکنون در سراسر میهن شعله افکنده است

 

دیوارنویسی و آتش زدن تصویر خامنه‌ای

اصفهان -۲۴آذر ۹۸

دیوارنویسی با شعار: مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی - آذر ۹۸

تهران -۲۴آذر ۹۸

دیوارنویسی با شعار: می‌جنگیم و می‌میریم ایران و پس می‌گیریم -کانون شورشی ۱۲۰- آذر۹۸

اصفهان -۲۴آذر ۹۸

پاره کردن و آتش زدن عکس منحوس خامنه‌ای - آذر ۹۸