728 x 90

به کارگیری چماقداران موسوم به «گروه‌های جهادی» در برابر شورای مردمی مقابله با کرونا توسط آخوند رئیسی

به کارگیری چماقداران موسوم به «گروه‌های جهادی» در برابر شورای مردمی مقابله با کرونا
به کارگیری چماقداران موسوم به «گروه‌های جهادی» در برابر شورای مردمی مقابله با کرونا

آخوند ابراهیم رئیسی سرجلاد قضاییه ولایت روز ۲۱اردیبهشت در تلویزیون رژیم در واکنش به شوراهای مردمی مقابله با کرونا در شهرهای میهن، به چماقداران موسوم به گروه‌های جهادی متوسل شد و گفت: «بعضی از جریانهای ضدانقلاب دنبال این هستند یک مجموعه‌هایی برپا کنند که وقتی ریشه‌اش را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ریشه خیرخواهی ندارد».

تلویزیون شبکه یک رژیم– آخوند جلاد رئیسی - ۲۱اردیبهشت ۹۹

مجری: در دیدار نمایندگان گروه‌های جهادی و نهادهای مردمی با رئیس قوه قضاییه راه‌های بهره بردن هر چه بیشتر دستگاه قضا از ظرفیتهای این گروه بررسی شد.

خبرنگار: رئیس قوه قضاییه این را هم گفت که هر قدر جایگاه حقوقی و قانونی ۱۲۰۰۰ گروه جهادی فعال در کشور محکمتر بشه زمینه سوء‌استفاده برخی از افراد و جریانهای دیگر از بین می‌رود.

آخوند رئیسی: «بعضی از جریانهای ضد انقلاب به خواسته دشمنان ما دنبالند یک امری که در دل مردم زود جای می‌گیره که مسأله توجه به خیر و خیرات و خیرین و و امور خیریه بیایند یک مجموعه‌هایی برپا بکنند وقتی ریشه‌اش بررسی می‌کنیم می‌بینیم ریشه خیرخواهی نداره».