728 x 90

کارگر کرمانشاهی که در اثر فقر و اعتراض به بیمه نشدن خوسوزی کرد، جان سپرد

خودسوزی
خودسوزی

روز سه‌شنبه ۲۷آبان کارگری در چهار راه رشیدی کرمانشاه، مقابل در ساختمان صنف بیمه کارگران به نشانه اعتراض برای بیمه نشدن، دست به خودسوزی با بنزین زد که به بیمارستان موسوم به خمینی منتقل شد اما متاسفانه روز چهارشنبه ۲۸آبان، در بیمارستان جان سپرد.