728 x 90

کارگر اخراجی به اتهام «توهین» به وزیر کار ۷۴ ضربه شلاق خورد

بابا نان ندارد و بابا را بخاطر نان شلاق می زنند
بابا نان ندارد و بابا را بخاطر نان شلاق می زنند

قضاییه جلادان حکم ۷۴ضربه شلاق برای کارگر معترض و اخراجی پارس جنوبی را به جرم سردادن شعار علیه وزیر کار وقت رژیم دژخیم علی ربیعی به اجرا درآورد.

این کارگر در سال۹۶ با در دست گرفتن بنرهایی علیه علی ربیعی وزیر کار وقت در مقابل وزارت کار اقدام به تحصن کرده و پس از دستگیری با قرار وثیقه آزاد شده بود، اما هفته گذشته در مراجعه به دادسرای امنیتی زندان اوین این حکم ضدبشری علیه او به اجرا درآمد.

به‌دنبال اجرای این حکم و ابراز انزجار عمومی از این جنایت شنیع، دژخیم علی ربیعی سخنگوی دولت روحانی با دجالبازی مدعی شد از شلاق خوردن این کارگر مطلع نبوده و شکایتی از سوی او صورت نگرفته است. (ایرنا۶آذر)