728 x 90

کارگران هپکو

روز دوشنبه ۲۵شهریور ۹۸ یکبار دیگر کارگران معترض کارخانه هپکو اراک در واکنش به وعده و عید‌های دروغین رژیم و کارگزاران محلی‌اش خط راه‌آهن را مسدود کردند. توطئه رژیم، واگذاری هپکو به قرارگاه ضدخاتم پاسداران است.

پوری حسینی، رئیس بازداشت شده سازمان خصوصی‌سازی رژیم، اخیراً گفت: «هپکو را دولت زمین زد!‌... شما می‌خواهید بدانید که در هپکو چه خبر است؟ الآن به شما می‌گویم. زمانی که هپکو دست دولت بود، اجازه واردات ماشین‌آلات راهسازی را نمی‌دادند... این دیوار تعرفه برای ماشین‌آلات راه‌سازی هم در زمان سهامداری دولت در هپکو وجود داشت. زمانی که دولت از سهامداری خارج شد گفت من که دیگر نیستم، پس این دیوار تعرفه را بردارید. کسی که خودش وزیر و رئیس گمرک بود به من گفت ما خودمان ماشین‌آلات راه‌سازی دست دوم چینی را از مناطق آزاد و ویژه وارد کشور کردیم. وقتی شما لودر و بلودوزر دست دوم چینی را می‌آورید کسی پیدا می‌شود که از هپکو ماشین‌آلات بیاورد؟ معلوم است که در این صورت هپکو زمین می‌خورد؟ هیپکو زمین خورد... چون سیاست دولت عوض شد. هپکو تنها در وسط ماند و همه حمایتها برداشته شد، بنابراین با سر به زمین خورد».

کارگران هپکو اینک در دفاع از بزرگترین کارخانه ماشین‌آلات راه‌سازی کشور و تولید ملی به اعتراض برخاسته‌اند.