728 x 90

کارشکنی رژیم ایران در تحقیقات هواپیمای سرنگون شده اوکراینی

هواپیمای مسافربری اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران
هواپیمای مسافربری اوکراینی سرنگون شده توسط سپاه پاسداران

به گزارش خبرگزاری رویترز روز جمعه ۲۳آبان، معاون دادستان کل اوکراین می‌گوید رژیم ایران به‌رغم وعده‌های داده شده تحقیقات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراین در نزدیکی تهران را کش می‌دهد.

رژیم آخوندی وعده داده بود که «یک جزء کلیدی از شواهد» را به اوکراین بفرستد ولی تاکنون هیچ‌یک از شواهد و مدارک درخواست شده به اوکراین ارسال نشده است.

روز ۱۸دی سال۹۸، هواپیمای مسافربری اوکراینی که از تهران عازم کی‌یف بود، با شلیک موشکهای سپاه پاسداران سرنگون شد و ۱۷۶مسافر و خدمه آن‌که نیمی از آنها دوتابعیتی بودند، کشته شدند.