728 x 90

کارشناس حکومتی: هیچ کشور جنگزده‌ای هم تورم دورقمی ۵ساله را تجربه نکرده است

تورم دو رقمی
تورم دو رقمی

فرشاد مومنی کارشناس حکومتی در یک جنگ باندی با حمله به باند مغلوب نسبت عواقب برنامه‌های به‌اصطلاح اقتصادی آنها برای نظام هشدار داد و گفت: «در دنیا تقریباً نظیری وجود ندارد که حتی اقتصادهایی در حد گینه‌ٔ بیسائو و افغانستان و سوریه و عراق جنگ‌زده که ۵دهه تورم دو رقمی تجربه کرده باشند.

طرف می‌خواهد شوک وحشتناک همزمان قیمت ارز و حاملها ایجاد کند بعد اسم آن را برنامه‌ٔ نجات ایران می‌گذارد! به گواه مطالعه‌های پرشمار داخلی و بین‌المللی این برنامه‌ٔ فروپاشی ایران است». (سایت حکومتی جی‌پلاسر ۱مهر۱۴۰۰)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات