728 x 90

کارشناس حکومتی: «مذاکرات وین برای احیای برجام دچار وضعیت بغرنجی شده است»

مذاکرات وین
مذاکرات وین

چمران کارشناس حکومتی با اذعان به بحرانهای فزاینده داخلی و منطقه‌ای که نظام را از هر سو احاطه کرده است به برزخ «شرایط بغرنج مذاکرات هسته‌یی» در وضعیت کنونی اعتراف کرد.
روزنامه حکومتی مستقل ۱۷مهر به‌نقل از این کارشناس حکومتی نوشت: شرایط به‌سمتی رفته که دیگر بحث فقط از دست رفتن فرصت لغو تحریم‌ها نیست؛ بلکه خطر، تغییر سیاست طرف‌های مقابل و اتخاذ رویکردی تهاجمی توسط آنها است...
... تنها طی یک هفتهٔ گذشته شاهد زنجیره‌یی از موضع‌گیریهای مقامات غربی هستیم که برآیند آنها نشان می‌دهد شرایط با شتاب به‌سمت بحرانی بازگشت‌ناپذیر پیش می‌رود...


وی در ادامه با اعتراف به انزوای رژیم در تعادل‌قوای کنونی افزود: در مورد طرح مطرح کردن موضوعاتی مانند پیش‌شرط آزاد کردن ۱۰میلیارد دلار پول‌های بلوکه شدهٔ ایران، برای شروع مذاکرات، آیا نشان هوشمندی است؟ اتخاذ چنین مواضعی برای ایران منافع استراتژیک و تاکتیکی در پی دارد یا آب به‌آسیاب طرف‌هایی می‌ریزد که خواهان افزایش تنش و برهم خوردن میز مذاکرات گراندهتل هستند؟. .
... حتی اگر موضع امروز ۱۸۰ درجه مخالف مواضع دیروزمان باشد؛ اما اگر تأمین منافع کشور و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در گرو مواضعی جدید است، نباید در آن تردید کرد. پس لحظه‌ها را دریابیم، شرایط بغرنج مذاکرات هسته‌یی را درک کنیم، فرصتها را از دست ندهیم و به‌مذاکرات هسته‌یی با نگاهی راهبردی نگاه کنیم و لغو تحریم‌های ظالمانه را، هدف مونیستی خود قرار دهیم.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/dfcee20f-9132-416b-99e6-50ad40662be5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات