728 x 90

کارشناسان حکومتی با احساس خطر از رخدادهای پنهان و ناشناس، به نظام هشدار می‌دهند

قیام آبان
قیام آبان

روزنامهٔ حکومتی جهان صنعت، با اعتراف به بحران بی‌راه‌حلی رژیم نوشت: «همزمانی افزایش نرخ تورم، به‌ویژه تورم فزایندهٔ مواد غذایی و نیز سخت‌تر شدن سیاست خارجی نظام در برابر برجام و رسیدن به روزهایی که احتمال کشیدن آژیر خطر دارد، انتشار خبرهای پی‌درپی از سوی آمریکا، غرب و حتی روسیه که متحد نظام است، نگرانی ایجاد می‌کند. وضعیتی که نشان می‌دهد شرایط سیاست خارجی برای نظام گنگ و مبهم شده است.

جهان صنعت ادامه می‌دهد: در این وضعیت، کارشناسان، لباس احتیاط را از تن خارج کرده و با احساس خطر از رخدادهای پنهان و ناشناس، به نظام هشدار می‌دهند کاری کنند تا نظام از انزوا خارج شود (روزنامه حکومتی جهان صنعت۸ آبان).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9f8f260a-ec00-4398-aa12-07fb243e769b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات