728 x 90

کارزار کانون‌های شورشی علیه انتخابات قلابی و سرقت حاکمیت جمهور مردم ایران توسط رژیم ولایت فقیه

پاره کردن بنرهای تبلیغاتی رژیم
پاره کردن بنرهای تبلیغاتی رژیم

- کانون‌های شورشی در سراسر میهن اشغال‌شده کارزار علیه انتخابات قلابی و سرقت حاکمیت جمهور مردم ایران توسط رژیم ولایت فقیه را آغاز کردند.

- کانون‌های شورشی تا ساعت ۲۱ دوشنبه‌شب ۷اسفند در ۲۹شهر بساط تبلیغات دزدان حاکمیت خلق را در هم ریختند و از جا کندند.

- مسعود رجوی: در تنور انتخابات خلیفهٔ ارتجاع این حق حاکمیت و جان و دارایی ملت ایران است که می‌سوزد و خاکستر می‌شود. از این تنور برای سفرهٔ مردم نان درنمی‌آید و حاصل آن فقط رنج و حرمان و اعدام و قتل‌عام است. باید آن را گل گرفت.

- بساط تبلیغات انتخابات خامنه‌ای ضحاک و ملتزمین ولایت او باید برچیده شود.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f543e357-3275-4c4c-8be6-edf8d79403a9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات