728 x 90

۱۳ سپتامبر ۲۰۱۸

ژنو - اجلاس شورای حقوق‌ بشر ملل متحد، سخنرانی بهزاد نظیری و میلیشیا جاودان

دادخواهی ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل عام شده درسال ۶۷

شورای حقوق بشر ملل متحد
شورای حقوق بشر ملل متحد

ژنو-اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد:

سخنرانی بهزاد نظیری - دادخواهی ۳۰هزار زندانی سیاسی قتل‌عام شده در سال ۶۷ 

آقای رئیس،

امروز ما سی‌امین سالگرد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸(۱۳۶۷) در جمهوری اسلامی را به یاد می‌آوریم. گزارشگران ویژه سابق در مورد حق حقیقت یابی و حقوق‌بشر در ایران خواستار تحقیقات مستقل در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸ شدند.

به مدت سی سال، این جنایت علیه بشریت بدون مجازات مانده است. حتی بدتر، عاملان آن قتل‌عام امروز مواضع ارشد در دولت و قضاییه رژیم ایران دارند. آنها شامل وزیر کنونی دادگستری می‌شوند که عضو کمیته مرگ بود که زندانیان را برای اعدام روانه می‌کرد.

من خودم یک زندانی سیاسی سابق هستم. خبرنگار خبرگزاری فرانسه بودم که در سال ۱۹۸۲به‌خاطر حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک مجاهدین خلق دستگیر و شکنجه شدم. بسیاری از هم بندیهای سابق من در بین ۳۰هزار زندانی سیاسی بودند که در سال ۱۹۸۸ بر اساس فتوای خمینی علیه مجاهدین اعدام شدند.

سی سال بعد، ما از گزارشگر جدید حق حقیقت یابی می‌خواهیم که یک تحقیقات کامل در مورد این جنایت انجام دهد و از کمیسر عالی باشله می‌خواهیم مصونیت از مجازات را که مقامات رژیم از آن بهره می برند خاتمه دهد و آنها را پاسخگو بداند. متشکرم آقای رئیس.

 

ژنو-اجلاس شورای حقوق‌بشر ملل متحد:

سخنرانی میلیشیا جاودان نماینده انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان WHRIA

 

متشکرم آقای رئیس،

سی سال بعد از قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸ در جمهوری اسلامی، زمان آن است که جهان زخمهای ملتی دردمند را التیام ببخشد و عاملان آن جنایت علیه بشریت را به دست عدالت بسپارد. بسیاری هنوز مواضع ارشد در قضاییه و حکومت ایران دارند. آنها شامل وزیر کنونی دادگستری می‌شوند.

تا به امروز، هیچ مقام رژیم ایران به‌خاطر نقشش در این قتل‌عام محاکمه نشده است. بدتر این‌که مقامات رژیم ایران در طول سالیان تلاش کرده‌اند شواهد این جنایت را با از بین بردن گورهای دستجمعی که در آن قربانیان مدفون شده‌اند بپوشانند.

برای سی سال، مقامات رژیم ایران سعی کرده‌اند حقیقت در مورد این قتل‌عام را بپوشانند. اقوام قربانیان که علناً خواستار عدالت شده‌اند با آزار و اذیت، از جمله زندان و شکنجه مواجه شده‌اند. مردم ایران به‌خصوص خویشاوندان قربانیان، به سازمان ملل نگاه می‌کنند که یک تحقیقات مستقل در مورد این قتل‌عام صورت دهد.

ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌خواهیم که ۳۰سال مصونیتی را که مقامات رژیم ایران به‌خاطر قتل‌عام ۱۹۸۸(۱۳۶۷) از آن بهره برده‌اند را خاتمه دهد.

بنابراین ما از شورای حقوق‌بشر سازمان ملل می‌خواهیم یک کمیته تحقیق در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸تشکیل دهد و عدالت را برای قربانیان آن جنایت علیه بشریت به ارمغان بیاورد.

ما از کمیسر عالی جدید حقوق‌بشر سازمان ملل، خانم میشل باشله می‌خواهیم از تشکیل یک هیأت حقیقت‌یاب مستقل در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸ حمایت کند.

علاوه بر این ما از گزارشگر جدید ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران، جاوید رحمان، و گزارشگر ویژه ترویج حقیقت، فابیان سالویولی، می‌خواهیم که قتل‌عام ۱۹۸۸ را به‌عنوان بخشی از دستور کار مربوطه‌شان مورد تحقیق قرار دهند.