728 x 90

ژنرال جک کین: باید از اهرم تحریم‌ها استفاده کنیم

ژنرال جک کین
ژنرال جک کین

ژنرال جک کین در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی گفت: اگر ما فرصتی در اینجا داریم به‌خاطر تحریم‌های فلج کننده‌ای بوده که علیه رژیم ایران داشته‌ایم. ما باید از این اهرم ایجاد شده نه فقط برای گفتگو حول برجام اولیه استفاده کنیم بلکه آن توافق اولیه اتمی را بهبود بخشیده و تکمیل کنیم و شرایطی را بر آن اضافه کنیم. اگر ما اهرمی که به‌دست داریم را استفاده نکنیم فرصتی که برای رسیدن به یک توافق بهتر داشته‌ایم را به هدر داده‌ایم. (تلویزیون فاکس نیوز ۱۴فروردین)