728 x 90

ژنرال مکنزی: ایران هم‌چنان مهمترین تهدید برای صلح در منطقه است

ژنرال مکنزی
ژنرال مکنزی

ژنرال کنت مکنزی فرمانده سابق سنتکام  در مصاحبه‌یی در سی.بی.اس نیوز (یکشنبه ۱۹شهریور) در مورد تهدیدهای تروریسم رژیم ایران گفت: رژیم ایران هم‌چنان مهمترین تهدید برای صلح در منطقه است و در نهایت به‌دنبال سیاست بیرون راندن آمریکا و دیگر کشورهای غربی از منطقه است. این تغییر نکرده است.

وی در ادامه گفت این اقدامات برای تبدیل شدن به قدرت هژمونیک در منطقه است. همه اینها اهداف اصلی رژیم ایران هستند... . مشکل اصلی رژیم ایران از بین نرفته است. در واقع، بدتر شده است، زیرا در طول ۱۰سال گذشته، رژیم ایران به‌طور قابل توجهی قابلیتها و ظرفیت موشک‌های بالستیک خود را افزایش داده است. آنها هزاران موشک کروز حمله زمینی، موشک‌های با قابلیت پرواز در ارتفاع بسیار کم و هم‌چنین پهپاد دارند. آنها به این کشور این توانایی را می‌دهند که به چیزی که ما آن را برتری بیش از حد در برابر همسایگانشان می‌نامیم، دست یابند... موضوع هسته‌یی مهم است. اما مسأله‌ای که همین الآن ایجاد تهدید می‌کند، توانایی موشکی رژیم ایران است... .

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/188a378e-1b2d-4235-b14f-e8b87f5bc2f9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات