728 x 90

ژست‌های تبلیغاتی و تأکید بر ممنوعیت مذاکره و تابو کردن آن

ترکیب مذاکره کننده رژیم در دور هفتم مذاکرات وین
ترکیب مذاکره کننده رژیم در دور هفتم مذاکرات وین

این روزها از هر سو که بنگریم از طیفهای مختلف مهره‌های حکومتی تا رسانه‌های نظام با ترس و وحشت به زبان معکوس به رژیم درهم شکسته و محاصره در بحرانهای مرگبار و یک جامعه‌ای عاصی در حال انفجار، سران نظام را به کشیدن جام‌زهر مذاکرات ترغیب می‌کنند.

روزنامه حکومتی همدلی ۹ آ‌ذر، در مورد «ژستهای تبلیغاتی» و ضد استکباری پوشالی نظام نوشت: اصول‌گرایان امروز آن را درو می‌کنند که خود کاشته‌اند؛ ژست‌های تبلیغاتی و تأکید بر ممنوعیت مذاکره و تابو کردن آن، این روزها آنها را در شرایط سختی قرار داده، آنها از یک‌سو دریافته‌اند حل مشکلات فعلی کشور بدون برداشتن تحریم‌ها و مذاکره با برخی قدرتها از جمله آمریکا امکان‌پذیر نیست، از طرفی نمی‌دانند چگونه پیشینه شعاری و تبلیغاتی خود را در این زمینه پنهان کنند؛ به عبارتی، موضوعی که در ماجرای مرگ‌بار تولید واکسن وطنی و خیانت دانستن ورود واکسن خارجی رخ داد، امروز در زمینه برجام نیز در حال تکرار است.

همدلی افزود: شاید مردم ترجیح می‌دهند فراموش کنند عده‌یی معیشتشان را گروگان گرفتند تا خود به قدرت برسند و مذاکره کنند، اما تحمل شرایط اقتصادی این روزهای کشور برای بسیاری از خانوارها سخت و غیرقابل‌تحمل شده است. از موضع عزت مذاکره کنید و از موضع مصلحت توافق کنید؛ در نماز جمعه توجیه کنید و برای آن حدیث و آیه دست‌وپا کنید و در رسانه ملی ژست قهرمان بگیرید. همه افتخارش برای خودتان. مطمئن باشید ما هم برای شما دست می‌زنیم و هورا می‌کشیم و کلاه از سر برمی‌داریم (؟!).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/9338465e-ed29-49eb-ad02-4d00d7460cf1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات