728 x 90

«چگونه مجاهدین بزرگترین برچسب مشترک آخوندها و آمریکا را درهم‌شکستند»!

نخستین روز ماه ژوئن، همراه خود گرمای زودرس تابستان را آورد. اما صبح در واشنگتن با نسیمی خنک آغاز گشت. کیوسکهای روزنامه‌فروشی و کتابخانه‌ها، نسخه‌های چاپی روزنامه‌های روز را پشت شیشه ویترین گذاشتند. بسیاری از رهگذران با شگفتی تیتری را بر صفحه روزنامه‌ها خواندند: پس از ۲۱۰سال، یکبار دیگر دولت آمریکا در دادگاه، توسط قانون مندیمس به چالش کشیده شد!

۲مرداد ۱۳۶۴: ریچارد مورفی،‌ دستیار وزیر خارجه آمریکا: «سازمان مجاهدین تروریست است»!

سال ۱۳۶۵: به‌دنبال افتضاح ایران‌گیت، «کمیسیون تاور» که مسئول رسیدگی به این افتضاح بود گزارش کرد که رژیم آخوندی از آمریکا خواسته مجاهدین را تروریست و مارکسیست بنامد.

۶آبان ۱۳۷۳: وزارت‌خارجه آمریکا بار دیگر در پی بهبودی رابطه با رژیم برآمد. بهای این سیاست گزارشی ۴۱صفحه‌یی علیه سازمان مجاهدین بود که توسط «رابرت پولیترو»‌ از مقامات وزارت‌خارجه منتشر شد.

سال ۱۳۷۶: آخوند محمد خاتمی با لبخند اصلاحات سر کار آمد! آمریکا نیز از هول حلیم در دیگ مانور اصلاحات خاتمی افتاد. این بار بهای خوش‌رقصی برای آخوند خاتمی، نامگذاری رسمی مجاهدین به‌عنوان یک سازمان تروریستی بود.

۱۷مهر ۱۳۸۷: مارتین ایندیک، مدیرکل وقت وزارت‌خارجه آمریکا: «...نامگذاری شورای ملی مقاومت ایران به‌ درخواست رژیم ایران صورت گرفته است...».

سال ۲۰۰۳ - آغاز جنگ آمریکا-عراق: رژیم آخوندی از آمریکا خواست تا بر پایه لیست تروریستی، قرارگاههای مجاهدین را بمباران کند. مجاهدین هیچ نقشی در جنگ نداشتند، اما زیر شدیدترین بمبارانهای آمریکا و انگلیس قرار گرفتند.

ابتدای دهه ۱۳۸۰: مقابله حقوقی و سیاسی با لیست‌گذاری تروریستی مجاهدین آغاز شد.

سال ۱۳۸۹: با حکم دادگاه، دولت آمریکا قرار بود طی ۱۸۰روز در لیست‌گذاری مجاهدین بازنگری کند. اما این کار را به تأخیر انداخت.

سال ۱۳۹۱: مجاهدین و وکلای آنها بر پایه قانون «مندیمس» بار دیگر به دادگاه شکایت کردند. این قانون تنها ۲۱۰سال پیش از آن و فقط یکبار علیه دولت آمریکا استفاده شده بود.

۱۲خرداد ۱۳۹۱ - اول ژوئن ۲۰۱۲: دادگاه استیناف فدرال آمریکا در واشنگتن به نفع مجاهدین رأی داد و به وزارت‌خارجه آمریکا ۴ماه فرصت داد تا در مورد بازنگری در لیست‌گذاری تصمیم بگیرد. دادگاه تهدید کرد اگر بازبینی مورد نظر دادگاه در فاصله ۴ماه یعنی تا اول اکتبر ۲۰۱۲ انجام نشود، دادگاه رأسا مجاهدین را از لیست حذف می‌کند.

۷مهر ۹۱: درست در آخرین ساعتهای باقی‌مانده به سر‌آمد ۴ماهه، وزارت‌خارجه آمریکا به‌طور رسمی نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست تروریستی خود حذف کرد.

 

کارزاری فشرده، نفس‌گیر و طاقت‌فرسای ۱۴ساله مجاهدین و مریم رجوی برای لغو این برچسب ارتجاعی-استعماری پیروز شد. امری که در کل تاریخ آمریکا سابقه نداشت.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات