728 x 90

چهل و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه با شعار "شریعتی حیا کن، خوزستان را رها کن"

چهل و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
چهل و چهارمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه

کارگران هفت‌تپه امروز سه‌شنبه۷مرداد در مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع اعتراضی برپا کرده و در ادامه دست به راهپیمایی زدند. با استمرار این اعتراضها، اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه وارد چهل و چهارمین روز خود شد.

برخی مطالبات کارگران هفت‌تپه:

  • بازگشت به کار همکاران اخراجی
  • برچیده شدن بخش خصوصی
  • پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده اردیبهشت، خرداد و تیر ماه می‌باشد.