728 x 90

چهلمین روز اعتصاب قهرمانانه کارگران هفت‌تپه

چهلمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه.
چهلمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌ تپه.

کارگران نیشکر هفت‌تپه جمعه ۳مرداد چهلمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشت.
امروز هم کارگران مانند روزهای گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.

چهل روز کارگران هفت تپه در اعتصاب هستند و چهار ماه است دستمزد دریافت نکرده‌اند.

در این تجمع، کارگران بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تأکید کردند.