728 x 90

قیام در شهرکرد و اصفهان – شماره ۶

چهارمین روز خیزش چهارمحال و بختیاری و تظاهرات دهها هزار تن از مردم در اعتراض به بی‌آبی در شهر کرد

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

قیام در شهرکرد و اصفهان – شماره ۶

چهارمین روز خیزش چهارمحال و بختیاری و تظاهرات دهها هزار تن از مردم در اعتراض به بی‌آبی در شهر کرد

تلاش نیروهای سرکوبگر برای جمع کردن چادر تحصن‌کنندگان اصفهان با مقاومت مردم در هم شکست

 

دهها هزار تن از جوانان بختیاری روز چهارشنبه در چهارمین روز اعتراض خود علیه بی‌آبی در شهرکرد تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان شعار می‌دادند: «ما مردمان جنگیم بجنگ تا بجنگیم»، «دشمن ما همین‌جاست، دروغ می‌گن آمریکاست»، «دولت خودش مافیاست و مرگ بر مافیا»، «بختیاری می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد»، «وای اگر بختیاری برنو به‌دست بگیرد» و «وعده بعدی ما انفجار انفجار».

ایادی رژیم آخوندی و نیروهای سرکوبگر در وحشت از ادامه و گسترش اعتراضات تلاش کردند با به‌دست گرفتن سکوی سخنرانی و میکروفون، از سردادن شعارهای ضدحکومتی ممانعت کنند. مزدوران لباس‌شخصی با مردم درگیر شده و آنها را از روی سکو به پایین می‌انداختند. اما تظاهر کنندگان با سردادن شعارهای ضدحکومتی به راهپیمایی پرداخته، به مقابل استانداری رفتند و در آنجا تجمع کردند.

 

همزمان صبح امروز تحصن کشاورزان زحمتکش اصفهان که چهارده روز است به‌طور شبانه‌روزی در بستر زاینده رود ادامه دارد با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد. نیروهای سرکوبگر تلاش کردند چادر متحصنان را پاره کرده و بنرهای آنها را جمع کنند که بر اثر مقاومت متحصنان و حمایت مردم، ناگزیر از ترک محل شدند.

 

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به هموطنان آزاده در اصفهان و چهارمحال و بختیاری و شهرکرد که صدای حق‌طلبی خود را بلند کرده و توطئه‌های رژیم برای انحراف تظاهرات را به شکست کشاندند، درود فرستاد و گفت چه حق‌آبه و چه آزادی تنها با قیام و مقاومت و پایداری و ایستادگی در برابر وحشی‌گری رژیم آخوندی به‌دست می‌آید.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳ آذر۱۴۰۰ (۲۴نوامبر۲۰۲۱)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f1e0c5b3-97fa-4dfd-81fc-1761b9ff1e03"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات