728 x 90

چهاردهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندانهای مختلف

اعتصاب زندانیان
اعتصاب زندانیان

چهاردهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

در سه‌شنبه‌های نه به اعدام در زندانهای مختلف

هر ۶ساعت یک نفر در ایران تحت حاکمیت آخوندها حلق‌آویز می‌شود

 

چهاردهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در سه‌شنبه‌های نه به اعدام

 

روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ زندانیان در زندانهای اوین (بند زنان، ۴، ۶و۸)، قزلحصار، مرکزی کرج، خرم‌آباد، خوی، نقده، سقز و مشهد... در اعتراض به اعدامها در ایران برای چهاردهمین هفته اعتصاب کردند.

زندانیان اعتصابی در بیانیه خود تأکید کردند که در ایران تحت حاکمیت آخوندها هر ۶ساعت یک نفر حلق‌آویز می‌شود و هر روز احکام ضدبشری اعدام، به زنان و مردان آزادیخواه و دیگر جرایم عادی داده می‌شود. زندانیان اعتصابی خطاب به مماشاتگران با رژیم آخوندی یادآوری کردند.

با هر ۶ساعت مماشات شما جان یک جوان ایرانی گرفته می‌شود و از همه وجدانهای بیدار خواستند تا صدای زندانیان در صف اعدام امثال توماج صالحیها و زندانیان اعدامی و خانوادهایشان باشند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/44fe95e2-aa24-4800-a4a5-88ee5110bf66"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات