728 x 90

چند برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی در مشهد و هجوم مردم برای خرید مواد غذایی تاریخ گذشته

چند برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی
چند برابر شدن قیمت کالاهای مصرفی

نرخ کالاهای مصرفی و ارزاق عمومی مردم در شهر مشهد به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

روز پنجشنبه ۲۳مهر نرخ مواد اساسی در مشهد بشرح زیر است:

-قیمت اجناس در ایران و وضعیت گرانی

هجوم مردم برای خرید مواد غذایی تاریخ گذشته

روز پنجشنبه ۲۴مهرماه، یکی از هموطنان با ارسال گزارش و عکسی گفت: «در شاه‌آباد تهران بخاطر افزایش سرسام آور قیمتها ‌مردم برای خرید مواد غذایی آنهم با کارت ملی یا مدرک شناسایی که چند درصد ارزان‌تر باشد ولی در حقیقت تاریخ مصرف آنها گذشته است، صف‌های طولانی بسته‌اند.

در حال حاضر آرد هم نایاب شده و نانوایی‌ها یکی بعد از دیگری بخاطر کمبود آرد تعطیل می‌کنند.

-شاه آبادهجوم مردم برای خرید مواد غذایی