728 x 90

چرا خامنه‌ای دروغ می‌گوید؟ - لاین

یک هم‌وطن:

شهرک باقری ۴اردیبهشت مرگ بر خامنه‌ای

خامنه‌ای ـ اول فروردین ۱۴۰۲:

ما حضور در جنگ اوکراین را قاطعا رد می‌کنیم

پاسدار محمدجعفر اسدی از سرکردگان سپاه پاسداران ـ‌۲اردیبهشت ۱۴۰۱:

سفیر ما در مسکو آمده بود در خدمت سردار باقری داشت توضیح می‌داد می‌گفت نه فقط نظامی‌ها نه فقط سیاسیون مردم کوچه و بازار هم می‌گویند ما در جنگ اوکراین داشتیم شکست می‌خوردیم اگر شما به ما کمک نمی‌کردید ما پیروز نمی‌شدیم

خامنه‌ای ـ اول فروردین ۱۴۰۲:

به دروغ ادعا کردند که ایران در جنگ اوکراین مشارکت داره

مهدی نصیری ـ ۲۱فروردین ۱۴۰۲:

تجاوز ننگین پوتین به یک کشور حمایت کردید سلاح دادید و به دروغ بعد گفتید ما سلاح ندادیم

خامنه‌ای ـ اول فروردین ۱۴۰۲:

ابداً چنین چیزی نیست ما هیچ مشارکتی نداریم

 

مهدی نصیری ـ ۲۱فروردین ۱۴۰۲:

دست بردارید از این شیادی‌ها به‌نام سیاست و این بساط را بر مردم تحمیل کردید

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b995762b-7a17-4f4b-a7a7-80a3af5199fe"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات