728 x 90

چرا تنها راه نجات کف خیابان است؟

یک هم‌وطن: ۹فروردین شهرک باقری. ایستاده‌ایم تا پایان

خامنه‌ای:

ملت ایران در حال پیشرفت است

این چه پیشرفتی است که حتی صدای خودهای نظام هم در آمد

زیدآبادی کارشناس حکومتی ـ ۴فروردین ۱۴۰۲:

این وضعیتی که ما الآن داریم وضعیت توسعه یافته‌ای ست واقعا؟

حسین مرعشی ـ ۹فروردین ۱۴۰۲

اصلاً امکان نداره اینها بتوانند کشور رو طوری اداره بکنند که مردم را قانع بکنند و مردم را راضی نگه دارند

آخوند رئیسی ـ‌۷فروردین ۱۴۰۲:

ما رشد اقتصادی‌مان طبق برخی از آمارها پنج و خرده‌ای بوده

زیدآبادی کارشناس حکومتی ـ ۴فروردین ۱۴۰۲:

یعنی اون زاغه‌هایی که می‌گویند در زمان شاه بوده و درست می‌گویند این از بین رفته؟ یا افزایش پیدا کرده به‌خصوص در سالهای اخیر

خامنه‌ای:

ملت ایران در حال پیشرفت است

 

راستی! پاسخ این مزخرفات چیست؟ چه باید کرد؟

یک هم‌وطن از هفت‌تپه ـ ۸فروردین ۱۴۰۲:

تنها راه نجات مردم همان خیابان است چون اینها اهمیت نمی‌دهند به حرف مردم نمی‌خواهند بشوند

خروش مردم هفت‌تپه ـ‌۹فروردین ۱۴۰۲:

مرگ بر ستمگر درود بر کارگر...

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/417dc23b-92b8-4dde-a06d-e9ea15f0fedd"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات