728 x 90

چالش جدی بحران کسری بودجه و دو برابر شدن بودجه نهادهای زیر نظر خامنه‌ای

بحران کسری بودجه
بحران کسری بودجه

روز گذشته مجلس ارتجاع جلسهٔ بررسی لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۱ را برگزار کرد و دولت رئیسی جلاد نیز باید تا ۱۵آذر، این لایحه را ارائه کند.

از طرف دیگر، در حالی‌که بحران کسری بودجه به‌یک چالش جدی در رژیم تبدیل شده، «پایگاه داده باز ایران» که آمارهای حکومتی را بازتاب می‌دهد، از دو برابر شدن بودجهٔ نهادهای زیر نظر خامنه‌ای خبر داد.

دهم آذر، مجلس ارتجاع با حضور رئیسی جلاد برای بررسی بحران بودجه و لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۱ تشکیل جلسه داد.

پیش از این، مصری، نایب‌رئیس مجلس ارتجاع به کسری ۴۶۰هزار میلیارد تومانی رژیم اعتراف کرده بود.

در چنین وضعیتی، «پایگاه داده باز ایران» وابسته به رژیم خبر داد که نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاهها، که وظیفه‌اش سانسور و خفقان در دانشگاهها و چنگ انداختن بر منافع اقتصادی است، دو برابر ردیف بودجهٔ ۱۴۰۰، پول دریافت کرده و به‌جای پول نجومی ۲۱۱میلیارد تومان که برایش اختصاص ۴۱۳میلیارد تومان دریافت کرد. این نهاد خامنه‌ای هم‌چنین از محل یارانه‌ها ۵۰میلیارد تومان دیگر هم دریافت کرده است.

بر اساس گزارش «پایگاه داده باز ایران»، حتی ستاد نمایش‌های جمعهٔ خامنه‌ای، با این‌که به‌علت کرونا نزدیک به دو سال تعطیل بود، اما بودجه‌اش طی این بازهٔ زمانی دو برابر شده و از ۲۲میلیارد تومان در سال۹۸ به ۳۵ و نیم میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ افزایش یافته است.

بدین صورت در حالیکه بحران بودجه گریبان رژیم را گرفته و رژیم با گران کردن مستمر کالاهای ضروری و افزایش مالیات وانواع اخاذی‌های دیگر تلاش می‌کند بخشی از این کسری بودجه را با غارت از جیب مردم تأمین کند، اما بودجهٔ نهادهای زیر نظر خامنه‌ای را به‌طور رسمی دوبرابر می‌کند و در عمل هم خارج از ردیف بودجه اختصاص یافته به آنها، پولهای نجومی می‌دهد. (سایت حکومتی پایگاه داده باز ایران۱۰آذر)

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات