728 x 90

پیام نوروزی خامنه‌ای، اعترافهای ناگزیر

خامنه ای ولی فقیه ارتجاع - عکس از آرشیو
خامنه ای ولی فقیه ارتجاع - عکس از آرشیو

ولی‌فقیه ارتجاع در پیام نوروزی ۹۸خود، با تلاش برای وارونه جلوه دادن واقعیتها و کوچک نمایی شکستهای رژیم، ناگزیر به زیاد شدن مشکلات معیشتی مردم در سال گذشته اعتراف کرد اما کوشید آن را ناشی از «مدیریتهای نارسا» قلمداد کرده و به گردن دولت روحانی بیندازد.

 

خلیفهٔ ارتجاع با اشارهٔ تلویحی به قیامها و انبوه خیزشها و حرکتهای اعتراضی دامنه‌دار اقشار به جان آمدهٔ مردم در سال گذشته، اذعان کرد که «سال پرماجرایی را گذراندیم». وی با ابراز خوشحالی از این‌که رژیمش در سال گذشته سرنگون نشده گفت: «دشمنان نقشه‌ها کشیده بودند، نقشه‌ها داشتند برای ملّت ایران».

 

خامنه‌ای دجال در حالی که رژیم خود را ملت ایران می‌نامید، به‌طور مسخره‌یی مدعی شد که گویا «ملت... هم در عرصه سیاسی، هم در عرصه‌ٔ اقتصادی یک واکنش محکم و مقتدرانه‌ای از خود نشان داد».

 

خلیفهٔ‌ارتجاع که نمی‌توانست هیچ نمود مادی برای قدرت نظام ارائه کند، به‌طور مسخره‌یی از راه‌پیمایی ورشکستهٔ ۲۲بهمن به‌عنوان مظهر این واکنش در عرصه سیاسی، نام برد.

 

خامنه‌ای در اشاره به وضعیت اقتصادی رژیم نیز ناگزیر اعتراف کرد: «در مسألهٔ اقتصاد مسائلی که داریم زیاد است: بحث کاهش ارزش پول ملّی یک مسألهٔ مهم است، بحث قدرت خرید مردم همین جور، بحث مشکل کارخانه‌جات و کم‌کاری و احیاناً تعطیل بعضی از کارخانه‌جات از این قبیل است. اینها مشکلات است».

 

خلیفهٔ ارتجاع در ادامه با گرفتن ژست ابلهانه‌یی حاکی از این‌که گویا کلید حلی این مسائل را در مشت دارد افزود: «آنچه من مطالعه کردم و از نظر کارشناس‌ها استفاده کردم، کلید این همه، عبارت است از «توسعه‌ٔ تولید ملّی».

 

خامنه‌ای در همین رابطه شعار سال ۹۸ را «رونق تولید» اعلام کرد، اما در همین رابطه ناگزیر از اعتراف به شکست مفتضحانهٔ شعار سال۹۷ شد و گفت:‌ «سال ۹۷ را ما سال «حمایت از کالای ایرانی» اعلام کردیم. نمی‌توانم بگویم که این شعار به‌طور کامل عملی شد، امّا می‌توانم بگویم این شعار به‌صورت وسیعی مورد توجّه قرار گرفت».

 

خامنه‌ای در توجیه نامگذاری سال۹۸، به عنون «رونق تولید» به «چنان‌چه» و «اگر» متوسل شد و گفت: «تولید اگر چنان‌چه به راه بیفتد، هم می‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند، هم می‌تواند استغناء کشور از بیگانگان و دشمنان را تأمین کند، هم می‌تواند مشکل اشتغال را برطرف کند، هم حتّی می‌تواند مشکل ارزش پول ملّی را تا حدود زیادی برطرف کند».

 

این اظهارات به‌رغم تمام تلاشها و دجالگریهای خامنه‌ای برای آن که صورت خود را با سیلی سرخ جلوه دهد، یک بار دیگر بیانگر هراسش از سال۹۸ بود. سالی که خود او پیشاپیش و در آذر ماه گذشته در مورد نقشهٔ اصلی دشمنان نظام در این سال به تمام نیروهای خود هشدار و آماده‌باش داده بود.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات