728 x 90

پیام سناتور کارمن کینتانیا باربا در همبستگی بین‌المللی با گردهمایی جهانی ایران آزاد

سناتور کارمن کینتانیا باربا
سناتور کارمن کینتانیا باربا

سناتور کارمن کینتانیا باربا، رئیس سازمان سراسری زنان اسپانیا - AFAMMER، پارلمانتر و رئیس کمیسیون زنان پارلمان اسپانیا (۲۰۱۹-۲۰۰۰)، معاون اول کمیسیون زنان شورای اروپا تا ۲۰۱۹ و عضو سنای اسپانیا (۲۰۱۹-۲۰۲۰) در همبستگی بین‌المللی با گردهمایی جهانی ایران آزاد طی پیامی گفت: «من می‌خواهم در کنار مریم رجوی باشم، زنی که تعهد بزرگش به عدالت و آزادی و حقوق برابر زنان ایران را همواره ستوده‌ام».

پیام سناتور کارمن کینتانیا باربا رئیس سازمان سراسری زنان اسپانیا:

«خانمها و آقایان،

اجازه بدهید خودم را معرفی کنم، من کارمن کینتانیا باربا، پرزیدنت انجمن سراسری زنان و خانواده "AFAMMER" هستم، اولین سازمان غیردولتی که ۳۸سال پیش در اسپانیا تأسیس شد تا صدا و حضوری باشد برای زنان اسپانیا در سطح ملی و سراسری.

و البته امروز، من می‌خواهم، در کنار رئیس‌جمهور مقاومت ایران مریم رجوی باشم. زنی که سالهاست او را می‌شناسم. همواره او را به‌خاطر تعهد بزرگش به عدالت، آزادی و حقوق برابر زنان ایران ستوده‌ام.

زنان ایران امروز آزاد نیستند. آنها نمی‌توانند فریاد خود را بلند کنند و در تصمیم‌گیری در مورد زندگی خود آزاد نیستند. در بسیاری از مواقع حقوق پایه‌یی‌شان نقض می‌شوند. به همین دلیل خانم رجوی یک زن شجاع است. او قهرمانی است که پرچم حقوق‌بشر برای زنان ایران را برافراشته است.

در این لحظات که سازمان ملل متحد در زمینه برابری و حقوق زنان برای رسیدن به یک پیشرفت بزرگ تلاش می‌کند، به‌عنوان بخشی از همان نسل، می‌خواهم به سازمان ملل و همه سازمانهای بین‌المللی برای پایان دادن به نقض حقوق زنان در ایران فراخوان بدهم.

زنان ایران می‌توانند در آزادی زندگی کنند و به سمت برابری پیش روند. به همین دلیل است که من بدون قید و شرط از خانم رجوی و تعهد او برای برابری حمایت می‌کنم و البته می‌خواهم به او بگویم: از شما سپاسگزام، لطفاً مبارزه‌تان را ادامه دهید، زیرا بسیاری از زنان در کنار شما هستند، بنابراین ما می‌توانیم به‌جلو برویم و تا برابری همه زنان ایران ادامه دهیم. بسیار از شما متشکرم».