728 x 90

پیام جوانان از شهرهای میهن - ما برای سرنگون کردن رژیم آخوندی اعلام حضور می‌کنیم، حاضر حاضر حاضر

فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن
فعالیت کانون‌های شورشی در شهرهای میهن

قوچان –کمیته غارت و چپاول –کانون شورشی۲۸۰

آتش زدن درب و تابلو کنار حوزه غارت و چپاول خمینی

گرگان – حوزه جهل و جنایت –کانون شورشی۶۳۵

آتش زدن درب حوزه جهل و جنایت

تهران –بسیج ضدمردمی –کانون شورشی۴۱۲

آتش زدن بنر کنار درب بسیج ضدمردمی

تهران

خواهر مریم عزیز، من به‌عنوان یک مجاهد خلق از شهر تهران می‌خواستم اعلام موضع کنم که تا سرنگونی رژیم پلید آخوندی از پای ننشینم و مهر تابان ایران‌زمین را به سرزمین شیر و خورشید بیاورم. حاضر حاضر حاضر، مرگ بر خامنه‌ای زنده باد مسعود رجوی و زنده باد آزادی

کرج

ایران مریم مریم ایران / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی حاضر حاضر حاضر / با درود فراوان به‌عنوان یک ایرانی و یک شیرازی برای ملت و برای آزادی ایران مرگ بر خامنه‌ای مرگ بر جمهوری اسلامی زنده باد آزادی / دمکراسی آزادی با مریم رجوی / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی

بندرعباس

ما برای سرنگون کردن رژیم آخوندی اعلام حضور می‌کنیم. حاضر حاضر حاضر

تهران- مشهد

این گردهمایی را به شما تبریک می‌گویم خواهر مریم عزیز شما هرجا هستید ما با شما هستیم. حاضر حاضر حاضر

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد آزادی حاضر حاضر حاضر

مرگ بر خامنه‌ای زنده باد ‌آزادی، برای آزادی ایران حاضر حاضر حاضر

شیراز

مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی زنده باد ‌آزادی حاضر حاضر حاضر / دمکراسی آزادی با مریم رجوی / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی حاضر حاضر حاضر

اصفهان

از اصفهان به شما سلام می‌کنم مرگ بر خامنه‌ای درود بر آزادی حاضر حاضر حاضر

مرند - ورامین

درود بر بانو مریم رجوی. از مرند به شما سلام می‌کنیم به امید آزادی میهن و درود بر شرفتان، درود بر رجوی مرگ بر خامنه‌ای حاضر حاضر حاضر

کرج

زنده باد آزادی حاضر حاضر حاضر / مرگ بر اصل ولایت فقیه درود بر آزادی برای آزادی ایران حاضر حاضر حاضر

تهران - کرمانشاه

درود بر مجاهد مرگ بر دیکتاتور / مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی حاضر حاضر حاضر - تهران کانون‌های شورشی

شاهرود

ایران آزاد با رجوی مرگ بر آخوند / ما ملت ایران ایرانو پس می‌گیریم مرگ بر خامنه‌ای

قزوین

ایران مریم مریم ایران

تهران

درود بر مسعود رجوی مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی درود بر مجاهدین حاضر حاضر حاضر / تا سرنگونی را هی نیست مرگ بر رژیم آخوندی، درود بر مسعود رجوی درود بر سازمان مجاهدین و درود بر مریم رجوی/ مرگ بر خامنه‌ای لعنت بر خمینی، برای نابودی این رژیم انشا الله کارهایمان را شروع می‌کنیم

رشت

حاضر حاضر حاضر

تهران

مرگ بر دیکتاتور درود بر رجوی درود بر آزادی درود بر مجاهدین

کازرون

خواهر مریم چشم به راهت هستیم جوانان شورشی کازرون

کرج

خواهر مریم عزیز بیا و با آمدنت بهار را هم به ایران بیاور

کاشان

ایران مریم مریم ایران / می‌توان و باید ایران را آزاد کرد / مرگ بر خامنه‌ای درود بر آزادی

لرستان

خواهر مریم چشم به راهت هستیم