728 x 90

پیام ایوان استفانتس نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی در همبستگی بین المللی با گردهمایی جهانی ایران آزاد

ایوان استفانتس نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی
ایوان استفانتس نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی

در همبستگی بین‌المللی با گردهمایی جهانی ایران آزاد، ایوان استفانتس نماینده پارلمان اروپا از اسلواکی طی پیامی گفت: «مقاومت ایران از پشتیبانی همه‌جانبه ما در پارلمان اروپا

برخوردار است».

ایوان استفانتس عضو پارلمان اروپا از اسلواکی:

«دوستان عزیز ایرانیم.

من می‌خواهم به‌همه شما درود بفرستم که با وجود شرایط بسیار سختی که اکنون در ایران با آن روبه‌رو هستید به‌مبارزه خود برای آزادی و دموکراسی ادامه می‌دهید.

ما در پارلمان اروپا پیوسته پیگیر مبارزات شجاعانه شما هستیم و از تلاشها و فداکاریهای شما برای آزادی و دموکراسی بسیار انگیزه می‌گیریم. من به‌عنوان کسی که سال‌ها زیر دیکتاتوری زندگی کرده است می‌توانم به‌شما اطمینان دهم که آزادی بسیار نزدیکتر از آن چیزی است که فکر می‌کنیم. اما همان‌گونه که همهٔ ما تجربه کرده‌ایم آزادی به‌رایگان به‌دست نمی‌آید. بنابراین، ما باید با وجود همهٔ موانع، نبرد را ادامه دهیم.

ما به‌همراه بسیاری دیگر از اعضای پارلمان اروپا نامه‌یی فوری به‌مقامات اتحادیه اروپا ارسال کرده‌ایم و از آنها خواسته‌ایم که از رژیم ایران بابت بازداشت فعالان اپوزیسیون و هواداران مجاهدین خلق حسابرسی کنند.

با وجود وضعیت بحرانی بیماری همه‌گیر کرونا رژیم ایران هم‌چنان اعدام زندانیان را ادامه داده و با وجود تهدید شرایط بهداشتی در زندانها از آزادی زندانیان سیاسی خودداری می‌کند. وقت آن است که در برابر نقض حقوق‌بشر و وحشیگریهای این رژیم ایستادگی کنیم. مطمئن باشید که شما پشتیبانی همه‌جانبه ما را دارید و مطمئن باشید که پیروز خواهید شد».