728 x 90

پنهان‌کاری نمکی در وحشت از افشاگریها

نمکی وزیر بهداشت آخوند روحانی
نمکی وزیر بهداشت آخوند روحانی

نمکی وزیر بهداشت رژیم در وحشت از افشاگریها درباره موج چهارم به پنهان‌کاری اعتراف کرد و گفت: پیک جدیدی ایجاد شد که نمی‌خواهم خیلی به کالبد شکافی آن بپردازم چون معتقدم واکاوی بعضی پدیده‌ها جز ایجاد گسست و تشدید نامهربانی و سوء‌استفاده دشمنان قسم خورده حاصلی برای این نظام و مملکت نخواهد داشت و غصه‌ای بر غصه‌های (خامنه‌ای) اضافه می‌کند.

وی مدعی شد: در زمانی که دنیای ناجوانمرد می‌خواست ما در یک باتلاق عظیم بمانیم و برای تئوریسین‌هایی که می‌گفتند کرونا تیر خلاص جمهوری اسلامی است، کف بزنند، ما توانستیم بفهمانیم که این آرزو را به گور می‌برند. (سایت حکومتی انتخاب ۲۷فروردین)