728 x 90

پنجمین موج ضد حملهٔ اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات رژیم به سایت مجاهد در هم کوبیده شد

حملات سایبری
حملات سایبری

موج پنجم حملات دی. داس علیه سایت مجاهد با بیش از ۱۲.۶ میلیون درخواست در ثانیه از ساعت ۱۹۲۵ جمعه ۸بهمن به وقت اروپا آغاز شده بود که تقریباً ۶برابر قدرت حملهٔ قبلی در ظهر جمعه بود

سایبری رژیم در سپاه پاسداران و وزارت بدنام در پنجمین ضدحمله به دانلودهای بی‌انتها با ۲.۱ گیگابایت بر ثانیه از سایت مجاهد مبادرت کردند اما کاری از پیش نبردند و حملات آنها دفع شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/6373cb2b-bca5-4c7e-a3d3-d31a3403c000"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات