728 x 90

پنجمین روز تجمع خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مقابل قوه قضاییه با شعار «نه به اعدام»

پنجمین روز تجمع خانواده‌های محکوم به اعدام
پنجمین روز تجمع خانواده‌های محکوم به اعدام

امروز یکشنبه ۲۰شهریور خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در زندان‌های ایران، در مقابل مجلس تجمع کردند. ولی نیروهای سرکوبگر انتظامی با متفرق کردن آنها اجازه برگزاری تجمع و اعتراض را ندادند.
 سپس خانواده‌های زندانیان به سمت ساختمان ستاد مرکزی قوه قضاییه در تهران رفته و اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل ستاد قوه قضاییه کردند.
آنها که همگی مادران، همسران و فرزندان زندانیان محکوم به اعدام هستند، شعارهای نه به اعدام و اعدام نکنید سردادند تا بتوانند عزیزانشان را از اعدام نجات بدهند اما ماموران نیروی انتظامی با یورش و حمله به آنها قصد پراکنده کردن ایشان را دارند.

۲۰ شهریور ۱۴۰۱، ماموران امنیتی اقدام به بازداشت شماری از جوانان شرکت کننده در تجمع امروز خانواده زندانیان محکوم به اعدام کردند .

خانواده ها اعلام کردند ما برای نجات جان عزیزانمان اینجا جمع شده ایم. پاسخ ما دستگیری نیست ما خواستار تخفیف در اجرای احکام اعدام هستیم. 

تصاویر دیگری از حمله نیروهای سرکوبگر انتظامی به خانواده زندانیان محکوم به اعدام

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b372f1f2-38b0-4ce2-9292-76d78d95a909"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات