728 x 90

پنجمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی علیه اعدام‌ها

زندان اوین
زندان اوین

پنجمین دور اعتصاب غذای زندانیان سیاسی علیه اعدام‌ها

پیوستن شمار دیگری از زندانیان سیاسی و بند زنان زندان اوین

به اعتصاب غذای زندانیان

شماری از زندانیان سیاسی از بندهای ۴، ۶، ۸ و بند زنان زندان اوین و هم‌چنین زندانهای مرکزی کرج و مرکزی خرم‌آباد، وکیل‌آباد مشهد و سقز، همراه با زندانیان قزلحصار و سایر زندانیان، اعلام کردند در پنجمین هفته، به اعتصاب غذای سه‌شنبه‌های ضداعدام می‌پیوندند.

بنا بر اخبار دریافتی جمعی از زندانیان بند۴ اوین در هفته پنجم اعتصاب غذا در سه‌شنبه‌های نه به اعدام همراه با سایر زندانیان اعتصابی دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

به گفته این منبع آگاه، زندانیانی که از هفته دوم به این اعتصاب غذا پیوسته‌اند اعلام کرده‌اند که توقف ماشین اعدام با اتحاد و عمل جمعی امکانپذیر است. بنابراین ما در همراهی با سایر زندانیان از جمله اعتصابیون قزلحصار، زندان کرج، خرم‌آباد، مشهد، سقز و... در هفته پنجم روز سه‌شنبه ۸ اسفند به اعتصاب غذا ادامه خواهیم داد.

لازم به ذکر است اعتصاب غذا در سه‌شنبه‌های نه به اعدام با فراخوان جمعی از زندانیان قزلحصار یک ماه پیش آغاز شده و این سه‌شنبه به‌عنوان پنجمین هفته ادامه خواهد داشت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/8a784886-9b7f-4c1e-b07c-bfdf7c25a00b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات