728 x 90

پنتاگون: رژیم ایران و کره شمالی را "تهدیدهای دائمی" عنوان کرد

وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)
وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)

سایت وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) پنجشنبه ۶مهر در سند خود با عنوان "استراتژی مبارزه با سلاحهای کشتار جمعی" ایران و کره شمالی را "تهدیدهای دائمی" عنوان کرد. پنتاگون این سند را برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد. در این سند، رژیم ایران و کره شمالی به‌عنوان «تهدید دائمی» معرفی شده است.

در بخش مربوط به ایران بیان شده است که: ارزیابی می‌شود که رژیم ایران در حال حاضر برنامه تسلیحات هسته‌یی خود را دنبال نمی‌کند، اما این کشور مواد خام برای تولید سلاح هسته‌یی را در کمتر از ۲ هفته در اختیار دارد.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/fe2c5533-6c3b-4507-aa82-d7a6564c7a01"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات