728 x 90

پمپئو: در صورتیکه رژیم ایران در التزاماتش به‌آژانس شکست بخورد؛ جامعه بین‌المللی بایستی اقدامات بیشتری را اتخاذ کند

مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا

وزیر خارجه آمریکا طی توئیتی جمعه ۶تیر با طرح این سؤال که رژیم ایران چه چیزی را از آژانس پنهان می‌کند؟ گفت: «نپذیرفتن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از طرف رژیم ایران مسأله‌یی جدای از برجام است، تمام مسأله این است که آیا این رژیم التزامات قانونی خود به پادمان ایمنی را محترم می‌شمارد یا خیر.

در صورتی که رژیم ایران در رابطه با التزاماتش به آژانس اتمی شکست بخورد؛ جامعه بین‌المللی بایستی آماده باشد تا اقدامات بیشتری را اتخاذ کند».

در صورتیکه رژیم ایران در التزاماتش به آژانس شکست بخورد؛ جامعه بین‌المللی بایستی اقدامات بیشتری را اتخاذ کند