728 x 90

پلاکارد بر مزار نوید افکاری: نظام در حال غرق شدن در خون نوید است

پلاکارد بر مزار نوید افکاری
پلاکارد بر مزار نوید افکاری

بر سر مزار نوید شورشگر در روستای سنگر شیراز روز ۲۸مهر پلاکاردی نصب شده که روی آن نوشته شده است: «نظام در حال غرق شدن در خون نوید است. انقلاب جوانان به اوج خود رسیده است».