728 x 90

پزشکیان: تلفات کرونا، بیش از تلفات چند سال جنگ

پزشکیان، عضو مجلس ارتجاع
پزشکیان، عضو مجلس ارتجاع

پزشکیان، عضو مجلس ارتجاع گفت: در زمینهٔ کرونا باید به دستور (خامنه‌ای) ستاد جنگ تشکیل شود. روش مبارزه با کرونا حالت شل کن سفت کن دارد. اگر در ابتدای کرونا یک ماه قم و شهرهای درگیر را قرنطینه می‌کردند، کرونا در کشور پخش نمی‌شد.

نایب‌رئیس پیشین و عضو کنونی مجلس ارتجاع اعتراف کرد: در یک سال گذشته بیشتر از چندین سال جنگ با عراق تلفات دادیم. با مشکلات موجود، توزیع قطره‌چکانی واکسن مشکلی را حل نخواهد کرد. (روزنامه حکومتی شرق ۲۰فروردین)