728 x 90

پنجاه و سومین سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین؛ پرچم همیشه برافراشته

پرچمی که حنیف کبیر و یاران بینانگذارش برافراشتند ۵۳سال است برافراشته مانده و هرگز بر زمین نمانده است.

قهرمانی اگر در این مسیر بر خاک شرف می‌افتد، قهرمانی دیگر آن را بر دوش می‌کشد.

و این مسیری است تا پیروزی...