728 x 90

پروژه سدسازی در شیروان و چپاول دارایی مردم

سدسازی در ایران - عکس از آرشیو
سدسازی در ایران - عکس از آرشیو

رژیم آخوندی با یک پروژه سدسازی در شیروان به چپاول دارایی مردم می‌پردازد.

گزارشی از خبرنگار سیمای آزادی:

مصاحبه خبرنگار با مسئول سد: این سد حدود ده بیست سال است ساخته شده است از روزی که ساخته شده آبی در آن دیده نشده است. از اول که می‌خواستند بسازند بودجه مملکت را آوردند در این بیابان ریختند و رفتند.

بودجه مملکت ما را آوردند اینجا حراج کردند.

غیرمهندسی ساخته شده و هیچ وقت آبی پشتش جمع نشد. آبی که می آید می‌رود ۴۰کیلومتر آن طرفتر از زمین خارج می‌شود.

(مجاهدین ۱۳مهر۱۴۰۰)

/span>

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/666cc072-eb17-4ff1-95d1-5581dc00f541"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات