728 x 90

پروفسور ساشا شیهان: برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی بر مخالفت مردم ایران با برنامه تسلیحات اتمی و اعمال تجاوزگرانه منطقه‌یی رژیم ایران تأکید می‌کند

پروفسور ساشا شیهان
پروفسور ساشا شیهان
  • پروفسور ساشا شیهان در نشریه تاون هال:
  • برنامهٔ ده‌ماده‌یی خانم مریم رجوی بر مخالفت مردم ایران با برنامه تسلیحات اتمی و اعمال تجاوزگرانه منطقه‌یی رژیم ایران تأکید می‌کند.

تاون هال - پروفسور ایوان ساشا شیهان مدیر اجرایی دانشکده امور عمومی و بین‌المللی دانشگاه بالتیمور آمریکا: زمانی که سخنگوی وزارت‌خارجه آمریکا در ۱۷ژوئیه- ۲۷تیر۹۹ بیانیه‌یی صادر کرد و به‌طور خاص بر روی نگرانی‌های عمیق نقض مستمر حقوق‌بشر در ایران متمرکز شد، سیاست آمریکا در جهت بهتری چرخید. مورگان اورتگاس درست دو روز پیش از سالگرد تأسیس «کمیسیون مرگ» در ایران بیانیه خود را ارائه کرد که به ندرت از نظر ناظران موشکاف پنهان می‌ماند. رئیس کنونی قوه قضاییه و وزیر کنونی دادگستری رژیم ایران هر دو به‌عنوان اعضای سابق کمیسیون مرگ که قتل‌عام سال۱۹۸۸ -۱۳۶۷را انجام داده بودند شناخته می‌شوند.

با شرکت مردم ایران در سه قیام سراسری علیه نظام استبداد مذهبی در دو و نیم سال گذشته منطقاً هیچوقت زمانی حیاتی‌تر برای اتحاد در مقابله با رژیم تهران نبوده است... . با چرخش مقامات وزارت‌خارجه برای تمرکز بر پرونده فضاحت‌بار حقوق‌بشری رژیم ایران و ضرروت حسابرسی از آن، مقامات آمریکایی فرصتی برای گشودن جبهه‌ای جدید در کارزار فشار حداکثری دارند تا بر حقوق‌بشر و فشار برای تحقیقات سازمان ملل در بررسی جنایات این رژیم تأکید کنند.

پرفسور ساشا شیهان تأکید می‌کند که برنامهٔ ۱۰ماده‌یی مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران بر یک ایران غیراتمی و رعایت حقوق‌بشر، حکومت قانون و انتخابات آزاد و بر مخالفت مردم ایران با برنامه تسلیحات اتمی و اعمال تجاوزگرانه منطقه‌یی رژیم ایران تأکید می‌کند.