728 x 90

پرت و پلا گویی امام جمعه خامنه‌ای در تهران در وحشت از سرنگونی رژیم

آخوند صدیقی
آخوند صدیقی

وحشت از سرنگونی رژیم، امام جمعه خامنه‌ای در تهران، آخوند صدیقی، را به پرت‌وپلا گویی واداشت. وی در نمایش جمعه تهران گفت:

و این دشمن تمام تلاشش اینه که این چهل ساله نشود ولی بحمدالله 39سال رو گذراندید و در آستانه ورود به چهل سالگی انقلاب هستید چله چهل روزه چهل روز کسی مراقبه ترک گناه داشته باشه دارای برکات وجودی میشه قدر بدانید  اون روز کسی می‌تونه روزه شکر بگیره روزه شکر بگیره وگرنه یا دو رکعت نماز شکرانه یا یک سجده شکر

 

امام جمعه خامنه‌ای، کسانی را که شریعت ناپاک و ظلم ولایت فقیه را قبول ندارند، با فرهنگ کثیف آخوندی، ویروس و پست‌تر از حیوان توصیف کرد.

بدترین جنبنده آدمی ست که ایمان ندارد از گرگ از ویروس از میکروب از کرم از همه چیز پست‌تر است کسی که ارتباط با خدا ندارد کسی که دین ندارد آدم بی‌دین با حیوان نه تنها تفاوت ندارد که از حیوان پست‌تر است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/519baa42-3d28-4c5a-a743-83e1b22758e9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات