728 x 90

پانزدهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در کارزار «‌سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندانهای مختلف

اعتصاب غذا در برخی از زندانها
اعتصاب غذا در برخی از زندانها

پانزدهمین هفته اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

در کارزار «‌سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در زندانهای مختلف

 

صدور حکم اعدام برای زندانیان گمنام و زندانیان سیاسی مانند محمود مهرابی

نشان‌دهنده عزم حاکمیت برای سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه است

 

روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه، زندانیان سیاسی در زندانهای اوین، قزلحصار، خرم‌آباد، خوی، نقده در پانزدهمین هفته کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» اعتصاب غذا کردند.

زندانیان اعتصابی در بیانیه خود به همین مناسبت اعلام کردند:

از اول اردیبهشت تاکنون حداقل ۸۰زندانی محکوم به اعدام در زندانهای سراسر کشور اعدام شده‌اند، هفته گذشته زندانی سیاسی عقیدتی انور خضری پس از ۱۵سال زندان و شکنجه در سکوت خبری اعدام شد.

زندانیان اعتصابی نسبت به اعدام قریب‌الوقوع زندانی سیاسی خسرو بشارت که در زندان قزلحصار جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده‌است، هشدار دادند و خواستار همبستگی جهت توقف این حکم جنایتکارانه شدند.

آنان تأکید کردند صدور حکم اعدام برای زندانیان گمنام و زندانیان سیاسی مانند محمود مهرابی نشان‌دهنده عزم حاکمیت برای سرکوب و ایجاد ارعاب در جامعه است زندانیان سیاسی اعتصابی مجدداً بر اتحاد جمعی خود برای توقف ماشین اعدام رژیم تأکید کردند.

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4429dea2-8272-4739-8c5c-64b57903a8a6"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات