728 x 90

پاسدار ابراهیم جباری دشمنان مرتب در قلب مردم ایران نسبت به نظام نفرت تولید می‌کنند تا نافرمانی ایجاد شود

قیام ایران
قیام ایران

پاسدار ابراهیم جباری مشاور سرکرده کل سپاه با وحشت از قیام مردم به‌ویژه جوانان گفت: دشمنان مرتب در قلب مردم ایران نسبت به نظام نفرت تولید می‌کنند تا نافرمانی ایجاد شود و به سمت تقابل بروند و در نهایت درگیری اجتماعی و سیاسی صورت گیرد از این‌رو در درگیریهای سال گذشته شاهد حضور جوانان بودیم.

پاسدار ابراهیم جباری همچنین اعتراف کرد: از برخی از چهره‌های مشهور انتظار نداشتیم که به حریم اهل بیت هجمه و حمله کنند از این‌رو متوجه شدیم بویی از معرفت نبرده‌اند.

(خبرگزاری حکومتی ایسنا-۲مهر)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c43bd7b2-b0fd-4f35-a80f-3b33205ccac8"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات