728 x 90

پاسداران یک کولبر را در مرز اشنویه تیر خلاص زدند

کولبران زحمتکش
کولبران زحمتکش

پاسداران جنایت‌پیشه روز دوشنبه ۲۴شهریور در مرز اشنویه با شلیک گلوله یک کولبر را به‌قتل رساندند. بنا به گزارشهای منتشر شده این کولبر که صلاح‌الدین عیسی‌زاده نام دارد پس از مجروح شدن توسط پاسداران جنایت‌پیشه مورد شکنجه قرار گرفته و سپس به او تیر خلاص زده‌اند.

پاسداران جنایتکار هم‌چنین با شلیک به کولبران در مرزهای بانه و نوسود دو کولبر را مجروح کردند.