728 x 90

پاره کردن بنرهای خوش‌آمدگویی به آخوند روحانی در یزد

پاره کردن بنرهای خوش‌آمدگویی به آخوند روحانی در یزد
پاره کردن بنرهای خوش‌آمدگویی به آخوند روحانی در یزد

جوانان شهر یزد تنفر خودشان را از سفر آخوند روحانی به این شهر با پاره کردن بنرهای خوش‌آمدگویی به وی نشان دادند.

آخوند روحانی قرار است که روز یکشنبه ۱۹ آبان ۹۸ به یزد برود.

یکی از جوانان یزدی گفت که تا آخر شب همه بنرها را پاره خواهند کرد.