728 x 90

ویروس کرونا در خوزستان بی‌داد می‌کند، مردم در خوزستان در حال پر پر شدن هستند

کرونا در خوزستان
کرونا در خوزستان

مولوی عضو مجلس ارتجاع از آبادان اعتراف کرد: «خوزستان در مقابله با کرونا در وضعیت بدی قرار دارد و باید قبل از وقوع فاجعه، دستگاه‌های مسئول ورود کنند».

وی که در جلسه علنی امروز مجلس ارتجاع سخنرانی می‌کرد افزود: «ویروس کرونا در خوزستان بیداد می‌کند. مردم در خوزستان در حال پر پر شدن هستند، آمار روزانه مبتلایان در خوزستان آن را در رتبه اول کشور قرار داده است». (باشگاه خبرنگاران جوان رژیم ۱۱خرداد ۹۹)